Meny
Bilde av studenter med vr briller

Om læringsaktivitetene i Solstien 3

Hensikten

Hensikten med bruk av VR-briller og 360°-filmer er å sikre et trygt treningsmiljø for studenter, hvor de kan bruke teoretisk kunnskap i praksis. 360°-filmene skal brukes sammen med tilpassede læringsaktiviteter i en helse- og sosialfaglig utdanningskontekst, ikke som frittstående filmer. 

Vi har utviklet forslag til læringsaktiviteter og simulering som er tilpasset de fire involverte utdanningene (sykepleie, ergoterapi, vernepleie og sosialt arbeid). Læringsaktivitetene vil også kunne være aktuelle for andre utdanninger, samt for ansatte i fagfeltet. 

Forslag til læringsaktiviteter / simulering finner du her.

Overordnede læringsutbytter for Solstien

  1. Identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse.
  2. Ha relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og samhandle med brukere, pasienter og pårørende. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser.
  3. Samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling.

Læringsutbyttene er hentet fra Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger §2 (Kunnskapsdepartementet, 2017).