Meny
Bilde av Eva

Eva

Eva er en ung dame på 20 år som nylig har flyttet inn i tilrettelagt bolig med døgnbemanning. Frem til nylig har hun bodd hjemme hos sine foreldre. Hun liker å pusle, holde på med iPad'en sin og lignende uten forstyrrelser. Eva har autisme og psykisk utviklingshemming, og trenger faste rammer og forutsigbarhet i hverdagen. Hun er var på nye mennesker, høye lyder og kan reagere på uforutsette hendelser. Eva har ikke verbalt språk, men kan kommunisere noe med tegn til tale. Det hender at hun utviser atferd som utfordrer. Hun mestrer noen daglige ferdigheter (ADL), men trenger muntlig veiledning av miljøterapeuter.

Ditt oppdrag

Du er praksisstudent i boligen, og i dag skal du være med din praksisveileder til Eva. Hun sitter i fellesstua i boligen. Der er også Per. Han har bodd i boligen i flere år og er veldig glad i høy musikk.